Få det du förtjänar!

räknare
besöksräknare

"Vad fult jag målar?", sa han. 
Vi satt och ritade, Malte och jag.
Han tittade bedjande på mig och jag förstod att han ville jag skulle svara.
"Nä, det tycker jag inte alls!", sa jag.

Det tog inte mer än en mikrodels sekund för honom att skina upp som en sol.
"Jag vet!", sa han och fortsatte rita.

Precis så där kan barn vara.
De ber om att få det berömmet som de själva tycker de förtjänar.

Vågar du tillåta dig själv att tycka du är bra på saker har du kommit långt.
När någon säger det, pröva att göra som barnen - håll med!

Säger någon att du är kompetent, så säg:
"Ja, det här är jag bra på!".

Det är ingen som tycker illa om dig för det, tvärtom.
Det kan till och med be om råd, för nu har du ju meddelat andra vad du kan.

Jag är bra på att vara en bra mamma, snäll och rolig kompis...
... och att föra mig framför kameran.
Vad är du bra på?