Farmen 2016: därför kommer min ledarstil skilja sig från de tid...

Nu är det jag som är Storbonde i Farmen 2016 och jag kommer att ha en något annorlunda strategi för min ledarstil än vad de övriga har haft. Varför? Jo, för att nu är alla deltagarna så trötta och det är inte lätt att få dem att arbeta överhuvudtaget. Jag har redan en säkrad plats i finalen så jag bestämde tillsammans med de andra att vi skulle njuta av vår sista tid tillsammans på gården i stället för att göra så att vi fick en eventuell belöning. Självklart skulle vi sköta djuren, det var det inte på tal om men vi bestämde att ta eventuella straff gemensamt som en grupp.
Jag kan berätta att jag i detta läget var så trött, så trött. Jag hade en hemlängtan av inte denna värld och jag hade varit ifrån mina nära och kära en hel sommar. Därför ber jag er att ha det i åtanke när ni ser mig där på Farmen nu. Här berättar jag på tv4 Farmens Facebook-sida om hur jag känner mig just nu och varför jag är som jag är i mitt ledarskap. Kolla jättegärna om du är intresserad: https://www.facebook.com/Farmentv4/