Tid att njuta...
räknare
besöksräknare

Min tid med dig

Tid, vad är det?
Hur tillbringar vi vår tid?
Är det egentligen viktigt hur?

Se på ormarna som slingrar sig upp och ned för ett hål
Och det bara för att det är skönt
Inte för att äta, inte för att älska

Se på det lilla barnet som bara ligger där i gräset och tittar på ett strå
Och det bara för att det är skönt
Inte för att det är viktigt, inte för att det måste

Tid, vad är det?
Har det egentligen någon betydelse hur, när och varför vi
tillbringar vår tid som vi gör?

Huvudsaken måste väl ändå vara att vi gör det som vi vill
Inte för att det är nödvändigt, inte för att vi måste

För att vi vill

Jag vill, du med?